Τηλ: 26340 22412 - Κιν: 6972276322 | Μαλάματα Δωρίδος - Ναύπακτος|info@p-xouliaras.gr
Μεταλλικά Κτίρια 2024-02-02T14:51:41+02:30

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, η δημιουργία οικοδομών με βάση τα μεταλλικά κτήρια κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές. Οι βασικότεροι λόγοι είναι οι εξής:

Οι μεταλλικές κατασκευές αποτελούν την πιο οικονομικά ανταγωνιστική λύση για την δημιουργία κτιρίων. Έχουν πολύ χαμηλό συντελεστή ΙΚΑ, απαιτούν μειωμένες ανάγκες για θεμελίωση και εκσκαφές, δεν απαιτούν επιπρόσθετες εργασίες.
Ένα μεταλλικό κτίριο χρειάζεται πολύ μικρότερο χρόνο κατασκευής από ότι ένα συμβατικό, με αποτέλεσμα την ταχύτερη χρησιμοποίηση του ακινήτου.
Τα μεταλλικά κτίρια, μπορούν να δημιουργηθούν με βάση οποιοδήποτε σχέδιο, ενώ είναι πλήρως επεκτάσιμα σε μελλοντικές ανάγκες.
Τα μεταλλικά κτίρια αποτελούν την ασφαλέστερη επιλογή ειδικά σε μια χώρα με υψηλό συντελεστή σεισμικότητας. Έχουν πολύ καλύτερή απόκριση σε κάθε είδους ακραία κατάσταση όπως σεισμό ή φωτιά.
Τα μεταλλικά κτίρια πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές κατασκευής και ως πρώτη ύλη και ως κατασκευή, και εξασφαλίζουν τη μέγιστη διάρκεια ζωής της οικοδομής σας.
Οι μεταλλικοί σκελετοί κτιρίων μας επιτρέπουν να δημιουργούμε μεγάλους ενιαίους χώρους χωρίς την ανάγκη στήριξης από μεσαίες κολώνες.